ローテーション予想

ローテーション予想

6月27日~7月2日のローテーション予想

6月27日VSDeNA 床田寛樹 6月28日VSDeNA 森下暢仁 6月29日VSDeNA 野村祐輔 6月30日VSスワローズ 九里亜蓮 7月1日VSスワローズ 大瀬良大地 7月2日VSスワローズ 森翔平 と予想したます! 野村祐輔選手は今...
ローテーション予想

6月13日~6月18日のローテーション予想

6月13日VSイーグルス 大瀬良大地 6月14日VSイーグルス 九里亜蓮 6月15日VSイーグルス コルニエル 6月16日VSライオンズ 床田寛樹 6月17日VSライオンズ 森下暢仁 6月18日VSライオンズ 森翔平 18日のライオンズ戦は...
ローテーション予想

6月6日~6月11日のローテーション予想

6月6日VSファイターズ 大瀬良大地 6月7日VSファイターズ 九里亜蓮 6月8日VSファイターズ コルニエル 6月9日VSマリーンズ 床田寛樹 6月10日VSマリーンズ 森下暢仁 6月11日VSマリーンズ アンダーソン 先週は2勝4敗と負...
ローテーション予想

5月30日~6月4日のローテーション予想

5月30日VSオリックス 大瀬良大地 5月31日VSオリックス 九里亜蓮 6月1日VSオリックス コルニエル 6月2日VSソフトバンク 床田寛樹 6月3日VSソフトバンク 森下暢仁 6月4日VSソフトバンク アンダーソン 床田選手が2日のソ...
ローテーション予想

5月23日~5月28日のローテーション予想

5月23日VSドラゴンズ 大瀬良大地 5月24日VSドラゴンズ 九里亜蓮 5月25日VSドラゴンズ コルニエル 5月26日VSヤクルト 黒原拓未 5月27日VSヤクルト 森下暢仁 5月28日VSヤクルト アンダーソン 26日は黒原選手が先発...